Tímy v klube
FK Vyhne (Muži)
VII. liga ObFZ ZH 
Do zápasu ostáva
4mes4d12h23m20s
15.04.2018 15:30
15.04.2018 15:30   o 4mes4d12h23m20s
Do zápasu ostáva
3mes28d12h23m20s
08.04.2018 15:30
08.04.2018 15:30   o 3mes28d12h23m20s
Do zápasu ostáva
3mes20d12h23m20s
31.03.2018 15:30
31.03.2018 15:30   o 3mes20d12h23m20s
nasledujúce
21.10.2017 14:00
8 : 0
21.10.2017 14:00    Ukončený
predchadzajúce
15.10.2017 14:30
5 : 0
15.10.2017 14:30    Ukončený
07.10.2017 14:30
6 : 0
07.10.2017 14:30    Ukončený
24.09.2017 15:00
7 : 1
24.09.2017 15:00    Ukončený
FK Vyhne U11 (Muži)
Miniliga Milana Škriniara U11 ObFZ ZH 
Do zápasu ostáva
4mes8d12h53m20s
19.04.2018 16:00
19.04.2018 16:00   o 4mes8d12h53m20s
Do zápasu ostáva
4mes1d12h53m20s
12.04.2018 16:00
12.04.2018 16:00   o 4mes1d12h53m20s
Do zápasu ostáva
3mes25d12h53m20s
05.04.2018 16:00
05.04.2018 16:00   o 3mes25d12h53m20s
nasledujúce
26.10.2017 15:30    Ukončený
predchadzajúce
19.10.2017 15:30
14 : 1
19.10.2017 15:30    Ukončený
12.10.2017 16:00
4 : 1
12.10.2017 16:00    Ukončený
05.10.2017 16:00
: 0
05.10.2017 16:00    Ukončený